NZOZ Centrum Stomatologiczne
logo: stomatologia.ojczyk.com

Zakres usług

Rentgenodiagnostyka Profilaktyka Stomatologia zachowawcza Pedodoncja Endodoncja Paradontologia Chirurgia stomatologiczna Protetyka Stomatologia estetyczna

W procesie leczenia stosujemy najnowsze techniki współczesnej stomatologii i protetyki.
Klinika wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, a także diagnostyczną, w tym:

 • radiowizjografię cyfrową firmy Kodak
 • cyfrowy rentgen panoramiczny i cefalometryczny firmy Kodak 8000 C
 • mikroskop stomatologiczny CARL ZEISS
 • nowoczesne urządzenia do udrażniania i opracowywania kanałów zębowych (endomotor)

Sterylizacja odpowiada najwyższym światowym normom.
Chętnie doradzamy naszym pacjentom i dbamy o najwyższą estetykę wykonywanych prac protetycznych.

Rentgenodiagnostyka

Cyfrowy Aparat Pantomograficzny KODAK 8000 C z przystawką cefal. Aparat panoramiczny Kodak 8000 C – pantomograf w 100 % cyfrowy.

Idealna diagnostyczna jakość obrazu, kontrast, naświetlenie, obraz w czasie rzeczywistym, sterowanie komputerowe, największa precyzja. Dodatkowo oprogramowanie Kodak Imaging pozwala na łatwe, dowolne przetwarzanie obrazu do celów diagnostycznych i dokumentacyjnych.

Pierwszy aparat panoramiczny na świecie sterowany komputerowo.

Pierwszy i jedyny na świecie aparat cyfrowy wykorzystujący technologię „one shot-jeden strzał” do zdjęć cefalometrycznych. Efekt – najkrótszy na świecie czas ekspozycji zdjęć cefalo (czyli wysoka jakość zdjęć oraz wyeliminowanie ryzyka poruszenia się pacjenta).

Najnowocześniejsza technologia, bardzo łatwa w stosowaniu, pozwala aparatowi Kodak 8000 C wykonywać perfekcyjne zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne, jednocześnie zachowując optymalną ekspozycje. Zdjęcie wykonane jest w mgnieniu oka, pozwala wykonać diagnozę szybką i precyzyjną, optymalizuje organizacje gabinetu,Ułatwia komunikacje z pacjentami i innymi gabinetami.

Kodak 8000 C oferuje:

 • Zdjęcia cefalometryczne techniką "One Shot", która pozwala wykonać szybką ekspozycję i natychmiastowe zdjęcie.
 • Komfortowe i ergonomiczne pozycjonowanie pacjenta.
 • Oprogramowanie łatwe i intuicyjne.
 • Kodak 8000 C jest pierwszym w pełni cyfrowym aparatem cefalometrycznym panoramicznym, który wykonuje zdjęcia Cefalo techniką "One Shot". Czaszka pacjenta jest tylko raz naświetlana i to przez ułamek sekundy. W rezultacie ryzyko zakłóceń jest mocno ograniczone, a komfort pacjenta zostaje znacznie podwyższony.
 • Łatwa obsługa. Kodak 8000 C programowany jest z poziomu komputera, interfejs jest bardzo klarowny i intuicyjny. Kolejne etapy, bardzo łatwe do śledzenia, pozwalają wybrać szybko i bez problemu wszystkie parametry, odpowiednie do typu sylwetki pacjenta.

Wybór pełnego obrazowania cyfrowego. Aparat Kodak 8000 C jest narzędziem kompletnym, praktycznym i najnowocześniejszym. Pomiędzy licznymi rodzajami zdjęć cefalometrycznych można wykonać miedzy innymi zdjęcia ATM, panoramiczne, panoramiczne segmentowe lub sinus. Opracowanie zdjęć jest bardzo łatwe i szybkie. Oprogramowanie do zdjęć Kodak dysponuje najlepszymi narzędziami do opracowywania zdjęć, ułatwiającymi lekarzowi zdiagnozowanie. Od regulacji kontrastu i skali szarości do powiększeń obrazu i kalibrowanych pomiarów, lekarz dysponuje kompletną gamą narzędzi, dzięki którym można ze zdjęcia odczytać wszystkie dostępne informacje. Pełna integracja w łańcuchu obrazowym. Zdjęcia wykonane systemem Kodak 8000 C mogą być zintegrowane z oprogramowaniem do prowadzenia gabinetu, oraz oprogramowaniem do analizy ortodontycznej. Łatwa jest również dystrybucja zdjęć pomiędzy gabinetami. Komputerowo wspomagana diagnostyka rentgenowska daje lekarzom nowe możliwości, ( analiza i obróbka zdjęć), przyspiesza proces diagnostyki i leczenia.

Radiowizjografia stanowi połączenie badania USG z rentgenem. Technika ta służy przede wszystkim jako podstawowe narzędzie diagnostyki, umożliwia również ocenę długości korzeni i kanałów zębów, skuteczne wykrywanie wszelkich zmian patologicznych. Korzyści wynikające ze stosowania radiowizjografii:

 • Zminimalizowanie dawek promieni rtg - dawka jest obniżona o ok. 90 % w stosunku do dawki potrzebnej do wykonania zdjęcia na kliszy
 • Bardzo szybkie otrzymywanie zdjęcia od ekspozycji do momentu wyświetlenia zdjęcia
 • Ułatwia dostęp do danych - zdjęcia pozostają w systemie i mogą być wielokrotnie analizowane na przestrzeni czasu i porównywane
 • Ułatwia diagnostykę - zdjęcie można powiększyć, dowolnie obrócić i mierzyć z bardzo dużą dokładnością
 • Nieocenione usługi oddaje ta technika przy planowaniu leczenia implantologicznego oraz przy ocenie jakości (gęstości) oraz ilości (grubości) kości szczęki i żuchwy.
Profilaktyka

Profilaktyka stomatologiczna obejmuje następujące zabiegi:

 • usuwanie osadu i kamienia nazębnego
 • lakowanie zębów
 • lakierowanie zębów
 • intensywną fluoryzację w profilaktyce przeciwpróchniczej i leczeniu nadwrażliwości
 • naukę higieny jamy ustnej
Stomatologia zachowawcza

Celem stomatologii zachowawczej jest:

 • oczyszczenie ubytku próchnicowego
 • ochrona twardych tkanek zęba i izolacja miazgi przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (chemicznych, bakteryjnych, termicznych)
 • przeciwdziałanie odnawianiu się procesu próchnicowego
 • zachowanie żywotności miazgi
 • odtworzenie kształtu zęba, przywrócenie jego funkcji

W zależności od położenia, rodzaju i rozległości ubytku, a także wieku pacjenta, stosuje się różne materiały.

KOMPOZYTY - dzięki możliwości doboru idealnego koloru są najczęściej stosowane, szczególnie w zębach przednich. Ich szczelność, ze względu na kurczliwość podczas polimeryzacji (szczególnie w dużych ubytkach), wynosi do kilku lat. Niektóre kompozyty dzięki zawartości fluoru mają właściwości profilaktyczne i są szczególnie polecane w zębach mlecznych. W przypadku dużego uszkodzenia żywego zęba (uraz, próchnica w zębie z kilkoma wypełnieniami) może zachodzić konieczność wzmocnienia go tytanowym sztyftem (PINEM okołomiazgowym). Jest on wkręcany w dno ubytku i stanowi dodatkową retencję i utrzymanie dla wypełnienia. W zębach martwych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu kanałów, cementuje się specjalne śruby tytanowe, złote, cyrkonowe lub z włókien szklanych. Tak przygotowany ząb można wykorzystać w przyszłym leczeniu protetycznym.

Warunkiem powodzenia leczenia jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem i przestrzeganie wszystkich zaleceń oraz regularne wizyty kontrolne (dzieci co 3 m-ce, dorośli co 6 m-cy).

Pedodoncja

Stomatologia dziecięca (pedodoncja) jest dziedziną stomatologii zajmującą się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom zębów i jamy ustnej u dzieci oraz młodzieży.

Małych pacjentów otaczamy szczególną opieką, ponieważ także boją się i stresują wizytą u stomatologa, a przecież nie rozumieją i nie akceptują konieczności leczenia tak łatwo jak dorośli.

Zęby mleczne, tak jak zęby stałe, mogą zostać zaatakowane przez próchnicę, która nie leczona prowadzi do przykrych i bolesnych stanów zapalnych miazgi.

Próchnicę zębów mlecznych leczymy podobnie jak w przypadku zębów stałych poprzez usunięcie chorych tkanek i wypełnienie ubytku, natomiast rodzaj leczenia kanałowego zależy od wieku dziecka i stopnia rozwoju zęba. W razie potrzeby wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu.

Pomocne w diagnozowaniu i leczeniu mogą okazać się zdjęcia rentgenowskie, które wykonujemy w naszej Klinice przy użyciu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury, przystosowanej także do badania dzieci.

Stan zdrowia jamy ustnej dziecka i jego zębów mlecznych nie jest bez wpływu na prawidłowy rozwój zębów stałych, ponieważ zawiązki tych zębów umiejscowione są w kościach żuchwy i szczęki dziecka w okolicy korzeni zębów mlecznych. Tak więc, jeśli w kanale zęba mlecznego toczy się proces zapalny, może to spowodować poważne zaburzenia w rozwoju znajdującego się obok w kości zawiązka zęba stałego

Ważne jest, aby ząb mleczny pozostał w jamie ustnej zdrowy lub wyleczony do czasu naturalnej wymiany uzębienia. Jego przedwczesne usunięcie może zaburzyć wzrost kości szczęk i spowodować brak miejsca w łuku na ząb stały i związane z tym nieprawidłowości zgryzowe (stłoczenia, nieprawidłowe ustawienie zębów lub zatrzymanie zęba w kości).

Nasze gabinety zapewniają pełen zakres leczenia w stomatologii dziecięcej w bardzo komfortowych warunkach.

Endodoncja

Endodoncja - jest to dziedzina stomatologii zajmującą się diagnozą i leczeniem chorób miazgi zębów (leczenie kanałowe, przewodowe) jak i również powikłań z nich powstających. W zakres leczenia endodontycznego wchodzi postępowanie lecznicze mające na celu:

 • zachowanie przy życiu miazgi zęba (pokrycie pośrednie i bezpośrednie)
 • zachowanie zębów z nieodwracalnym zapaleniem lub martwicą miazgi
 • zachowanie zębów z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych, które jest wynikiem długotrwale toczących się procesów zapalnych miazgi zęba bądź następstwem nieprawidłowego wcześniejszego leczenia kanałowego.

Miazga (potocznie nazywana "nerwem") zbudowana jest głównie z włókien nerwowych, naczyń krwionośnych i limfatycznych. Znajduje się ona czasami w skomplikowanym systemie kanałów korzeniowych i komorze mieszczącej się w wewnątrz korony zęba.

Leczenie kanałowe jest podejmowane w przypadku nieodwracalnych chorób miazgi. Najczęstsze przyczyny takiego stanu to ubytki próchnicowe lub złamanie korony zęba w wyniku doznanego urazu. Leczenie kanałowe polega na usunięciu chorej miazgi i bakterii z komory i kanałów zęba. Chora miazga otwiera wrota zakażenia do tkanek otaczających ząb a stąd do odległych narządów takich jak serce, stawy, nerki, i inne. Często obserwowano ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia objawów chorób ogólnych po usunięciu ognisk zapalnych w obrębie zębów i kości szczęk.Leczenie kanałowe polega na usunięciu całej zainfekowanej lub martwej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba poprzez mechaniczne i chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych a następnie ich wypełnienie materiałami całkowicie biozgodnymi (obojętnymi).

Opracowanie kanałów korzeniowych jest jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego. Osiągnięcie pełnego sukcesu uzależniony jest od:

 • oczyszczenia czyli dokładnego usunięcia drobnoustrojów i resztek rozpadłej miazgi
 • ukształtowania, czyli nadania kanałowi stożkowatego, zwężającego się ku wierzchołkowi kształtu
 • wypełnienia czyli zamknięcie systemu kanałowego chemicznie nierozpuszczalnym materiałem

Leczenie kanałowe polega na zachowaniu zębów z chorą miazgą oraz może stanowić etap przygotowawczy do odbudowy protetycznej zęba

Paradontologia

Periodontologia (łac. peri - wokół, odontos - ząb) jest nauką o przyzębiu, zespole tkanek, które współdziałają ze sobą w utrzymywaniu łączności między zębem a szczęką lub żuchwą. W zdrowej jamie ustnej kość wyrostka zębodołowego mocno otacza zęby i utrzymuje je w odpowiedniej pozycji. Dziąsło zdrowe jest twarde, różowe, ściśle przylega do kości, zgłębnikowanie nie wywołuje krwawienia. Otacza szyjkę niczym "kołnierz" i tworzy szczelinę dziąsłową, której normalna głębokość wynosi od 0,5 do 2,5 mm. Przyzębie umożliwia prawidłową czynność uzębienia w czasie żucia pokarmów i formowania kęsów, oraz w artykułowaniu mowy i w zachowaniu estetycznego wyglądu.

Choroba periodontologiczna, inaczej choroba przyzębia dotyczy tkanek otaczających i chroniących ząb. Do tkanek tych zaliczamy kość wyrostka zębodołowego otaczającą korzenie i dziąsło otaczające zęby i pokrywające kość. Choroby przyzębia mogą dotknąć wszystkie grupy wiekowe. Jednak najczęściej są przyczyną utraty zębów po 35 roku życia. Choroby te w większości stanowią zapalenia. Dzieli się je klinicznie na zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia.

Gingivitis, czyli zapalenie dziąseł

Jest to najwcześniejsza forma choroby przyzębia. Jest to odpowiedź zapalna dziąsła bez destrukcji tkanek podtrzymujących (głównie kości). Objawia się zaczerwienieniem, obrzękiem i łatwym krwawieniem. Przewlekła reakcja zapalna prowadzi do obrzęku lub przerostu dziąseł, krwawienia i nieprzyjemnego zapachu z ust. Główną przyczyną jest podrażnienie wywołane płytką bakteryjną, kamieniem nazębnym lub jednym i drugim. Podjecie leczenia w tym okresie pozwala na przywrócenie tkanek przyzębia do normalnego stanu. Profesjonalne oczyszczenie zębów i odpowiednia higiena jamy ustnej wystarcza na tym etapie choroby na zatrzymanie procesu chorobowego. Nie leczone zapalenie dziąseł prowadzi do rozprzestrzeniania się procesu zapalnego głębiej i powoduje zapalenia przyzębia.

Periodontitis, czyli zapalenie przyzębia

Jest to proces zapalny w którym dochodzi już do destrukcji kości wyrostka zębodołowego i aparatu zawieszeniowego zęba. Na pierwszy rzut oka może nie różnić się niczym od zapalenia dziąseł. Istnieją jednak pewne symptomy świadczące o toczącym się zapaleniu przyzębia takie jak:

 • Recesja dziąseł - brzeg dziąsła obniża się w stosunku do stanu początkowego w wyniku czego pojawia się odsłonięta część korzenia. Ząb staje się bardziej wrażliwy na zmiany temperatury oraz na próchnicę odsłoniętej części korzenia.
 • Kieszonki patologiczne - następuje pogłębienie szczeliny dziąsłowej powyżej 3mm. Resztki pożywienia, kamień i płytka bakteryjna umiejscawiają się pod dziąsłem doprowadzając do przewlekłego zapalnego i dalszego zniszczenia. W efekcie końcowym może dojść do zwiększonej ruchomości i utraty zęba.

Przyczyny chorób przyzębia

Jest wiele przyczyn chorób przyzębia. Najczęstszą przyczyną jest niewłaściwa higiena jamy ustnej. Lokalne czynniki drażniące jak: nieprawidłowy zgryz, brak punktów stycznych, nawyki, takie jak zgrzytanie zębami, nikotyna mogą przyczynić się do chorób przyzębia. Podatność na chorobę przyzębia wzrasta przy współistniejących chorobach układowych tj. cukrzyca, choroby krwi. Także nieodpowiednie odżywianie się, przyjmowanie niektórych leków, i wysoki poziom stresu sprzyjają chorobom przyzębia.

Miejscowe:

 • zła higiena (płytka nazębna)
 • źle wykonane wypełnienia
 • przeciwdziałanie odnawianiu się procesu próchnicowego
 • stare, uciskające i chropowate protezy
 • nieszczelne korony i mosty
 • zaciskanie lub zgrzytanie zębami

Ogólne:

 • cukrzyca
 • niedobory witamin
 • zaburzenia hormonalne
 • nieprawidłowa dieta
 • zaburzenia wydzielania śliny
 • niektóre leki
 • choroby ogólnoustrojowe

Najczęstsze objawy:

 • krwawienie z dziąseł
 • rozpulchnione i zaczerwienione dziąsła
 • ból
 • widoczne korzenie
 • rozchwianie zębów
 • wrażliwość na zimno lub ciepło

Leczenie daje dobre i szybkie efekty, jeżeli pacjent zgłosi się we wczesnym stadium choroby. Nie warto lekceważyć wczesnych objawów. W zależności od potrzeb pacjenta wykonuje się:

 • usuwanie czynników drażniących (kamień nazębny, nawisy wypełnień) - profilaktyka profesjonalna
 • naukę prawidłowej higieny jamy ustnej
 • wymianę uzupełnień protetycznych
 • korektę zgryzu
 • leczenie przeciwzapalne (płukanki, pasty)
 • zabiegi chirurgiczne (np. kiretaż zamknięty lub otwarty)
 • sterowaną regenerację kości
Chirurgia stomatologiczna

Do standardowych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej zaliczamy:

 • usuwanie zębów mlecznych i stałych

Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, całkowicie bezboleśnie.

Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii pozwalająca na odtwarzanie braków w uzębieniu, złamanych zębów, zmianę kształtu i ustawiania zębów, zmianę trwałych przebarwień np.: po antybiotykach, zamykanie dużych przerw między zębami. Ponadto pozwala na poprawę komfortu żucia i mówienia, zmianę profilu twarzy.

Wychodząc naprzeciw problemom pacjentów oferujemy wszystkie możliwe, dostępne na świecie i sprawdzone rozwiązania protetyczne które, sprostają zarówno wymaganiom estetycznym jak i funkcjonalnym.

Rozwiązania
Uzupełnienia protetyczne możemy podzielić m.in. na:

 • ruchome: protezy osiadające: częściowe i całkowite protezy szkieletowe i szynoprotezy protezy nylonowe, szkieletowo - nylonowe
 • nieruchome tj. zacementowane na stałe w jamie ustnej: korony/mosty metalowe (chrom-kobalt lub złoto): licowane kompozytem licowane porcelaną galwanoforming
 • korony/mosty pełnoceramiczne
 • prace kombinowane - indywidualne rozwiązania protezy na zatrzaskach, zasuwach i zamkach

Dzięki współpracy z najlepszymi pracowniami protetycznymi jesteśmy w stanie szybko i sprawnie odpowiedzieć na wszystkie problemy pacjentów oraz kreować indywidualne pod względem estetycznym uzupełnienia protetyczne.

Stomatologia estetyczna

Stomatologia estetyczna zajmuje się poprawą wyglądu estetycznego zębów i twarzy. Ma to duży wpływ na samopoczucie pacjenta. Ładne zęby, a co za tym idzie piękny uśmiech, ułatwia kontakt z ludźmi i dodaje pewności siebie.

Dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom istnieją szerokie możliwości zmiany lub korekty koloru i kształtu zębów.

W celu utrzymania dobrego efektu estetycznego stosujemy:

 • profesjonalne oczyszczanie zębów
 • wybielanie zębów
 • korektę kształtu zębów materiałami kompozytowymi
 • licówki pełnoceramiczne
 • korony pełnoceramiczne i licowane ceramiką
Czyszczenie zębów z kamienia i osadów

Jest to bezbolesny zabieg wykonywany skalerem ultradźwiękowym lub w przypadku dużej ilości kamienia ręcznie w znieczuleniu miejscowym. Po oczyszczeniu zęby są piaskowane i polerowane specjalna pastą. U osób ze zdrowym przyzębiem powinno się go wykonywać co 6 miesięcy, w przypadku paradontozy co 2 - 3 miesiące.

Wybielanie zębów

Wybielanie grup zębów przeprowadza się stosując nadtlenek karbamidu - 10-16%. Wykonuje się specjalne nakładki, które pacjent wraz z preparatem zabiera do domu, samodzielnie aplikując środek wybielający, który zdecydowanie rozjaśnia większość łagodnych i średnio nasilonych przebarwień. W przypadku przebarwień trudniejszych (np. po antybiotykach) efekt kosmetyczny może nie być satysfakcjonujący. W takiej sytuacji może zajść konieczność wyboru innej metody leczenia lub wydłużenia czasu wybielania. Po kilku latach można, podczas jednej wizyty, "odświeżyć" kolor.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy koniecznie oczyścić zęby z kamienia i osadów, wymienić nieszczelne wypełnienia (odcinki boczne) i wyleczyć zęby z próchnicy. Wypełnienia w odcinku przednim należy wymienić po wybielaniu, ponieważ kolor materiału kompozytowego nie ulega zmianie. W trakcie zabiegu może pojawić się przejściowa, niewielka nadwrażliwość zębów, szczególnie na zimno.

Korekta kształtu

Korekta kształtu materiałami kompozytowymi znajduje zastosowanie w odcinku przednim - szczególnie przy zamykaniu przerwy (diastemy) między zębami. Jest to metoda najmniej czasochłonna i najtańsza. Taką korektę można przeprowadzić również ortodontycznie lub przez pokrycie koronami i licówkami.

Materiałem kompozytowym można też uzupełnić nadmiernie starte części zębów, które w odcinku przednim odsłaniają ciemniejszą zębinę, bardzo podatną na przebarwienia. W podobny sposób uzupełnia się niewielkie ubytki szkliwa.

Licówki ceramiczne

W przypadku silnych, rozległych przebarwień poantybiotykowych, starcia zębów i dużego niedorozwoju szkliwa, zachodzi konieczność protetycznej korekty estetyki zębów. Pierwszą metodą są licówki ceramiczne. Przygotowanie zęba wymaga nieznacznego opracowania szkliwa w przedniej jego części. Jest to zabieg znacznie bardziej oszczędny dla tkanek zęba, niż przygotowanie pod pełną koronę. Licówki mocuje się na zębach przy pomocy specjalnej żywicy. Dobrze wykonana licówka zapewnia długotrwały efekt kosmetyczny, zmieniając wygląd przebarwionych zębów.

Korony ceramiczne

W sytuacji, kiedy w zębie jest duża ilość wypełnień i nie ma warunków do założenia licówki (np. po urazie), zachodzi konieczność wykonania korony porcelanowej odpowiedniego typu:

 • bezmetalowej
 • z porcelany cyrkonowej
 • na metalach nieszlachetnych lub złocie
Korony bezmetalowe

Wykonane z porcelany niskotopliwej o bardzo wysokich walorach estetycznych. Charakteryzują się brakiem możliwości wystąpienia sinych przebarwień, jak w koronach na metalu. Korony te są neutralne dla tkanek, bardzo szczelne, ich ścieralność jest zbliżona do zębów naturalnych.

Korony z porcelany cyrkonowej

Najnowocześniejszy system bezmetalowej ceramiki cyrkonowej, wspomagany komputerowo. Tlenek cyrkonu wyróżnia się ekstremalną twardością i wytrzymałością, nieporównywalną z innymi materiałami. Jest biały i przepuszcza światło, czego nie ma klasyczna porcelana. Ponadto ogromną jego zaletą jest biozgodność, małe przewodnictwo temperatury, duża szczelność i trwałość koloru. Wszystkie te cechy tworzą z cyrkonu wręcz doskonały materiał do leczenia protetycznego z zachowaniem najwyższych walorów estetycznych.

Korony na metalu

Ceramika napalana na stopach metali, ze względu na długoletnie doświadczenia, jest materiałem uważanym za bardzo bezpieczny i sprawdzony klinicznie. Z tego powodu jest standardem, który służy jako punkt odniesienia przy ocenie nowych rozwiązań. Brak przepuszczalności światła w przypadku konstrukcji metalowej ogranicza pełne odtworzenie cech naturalnego zęba. Przy zastosowaniu stopów nieszlachetnych, służących do napalania, istnieje ryzyko alergii( np. nikiel, chrom). Możliwość uniknięcia tego powikłania daje zastosowanie stopu złota. Stop szlachetny ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza osadzanie się płytki wokół koron.

Centrum Stomatologiczne

ul. Proszowska 4

32-700 Bochnia

tel. 14 611 10 27

e-mail: stomatologia@ojczyk.com

e-mail: recepcja.nzoz@interia.pl

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Plac Kupiecki 4

32-800 Brzesko

tel. 14 68 53 800

e-mail: stomatologia@ojczyk.com

e-mail: rejestracja.medyk@interia.pl