NZOZ Centrum Stomatologiczne
logo: stomatologia.ojczyk.com

Rejestracja - Bochnia - UL. PROSZOWSKA

Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek:8:00 - 20:00
Wtorek:8:00 - 20:00
Środa:8:00 - 20:00
Czwartek:8:00 - 20:00
Piątek :8:00 - 20:00
E-mail do rejestracji:
recepcja.nzoz@interia.pl
Rejestracja online

Zasady rejestracji pacjentów do poradni stomatologicznej przy NZOZ Centrum Stomatologiczne w Bochni.

 • Poradnia stomatologiczna zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach jej pracy, tj. od godz. 8.00 do godz. 20.00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja odbywa się także telefonicznie pod nr telefonu 14 6111027. Przy rejestracji ustalany jest dzień i przybliżona godzina wizyty.
 • Pacjenci niepełnoletni obowiązani zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub upoważnionego pełnoletniego opiekuna, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka.
 • Pacjenci obciążeni ogólnie, którzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarzy, winni posiadać dokładną informację dotyczącą leków, które przyjmują oraz dawek tych leków.
 • Przypadki nagłe - otrzymują pomoc niezwłocznie z pominięciem kolejki.
 • Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu rejestracji, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących i otrzymuje informację o terminie udzielenia świadczenia.
 • Pacjent otrzymuje na liście oczekujących kategorię pilny lub stabilny w zależności od stanu zdrowia i innych względów medycznych określonych przez lekarza.
 • Pacjent będący w planie leczenia, przypadku konieczności wizyty kontrolnej zostaje zapisany na kolejny termin wizyty kontrolnej związanej z cyklem leczenia.

Uwaga:

Zgodnie z art. 43 i 47 c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Kombatanci Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci (także osoby represjonowane), osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazówi chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

oraz
zgodnie z art. 49 ust.1 dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Bochnia, dnia 01.07.2014r.

Rejestracja - Brzesko - PLAC KUPIECKI 4

Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek:8:00 - 14:00
Piątek:9:00 - 18:00
E-mail do rejestracji:
rejestracja.medyk@interia.pl
Rejestracja online

Zasady rejestracji pacjentów do poradni stomatologicznej przy NZOZ Centrum Stomatologiczne w Brzesku.

 • Poradnia stomatologiczna zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach jej pracy PODANYCH JAK WYŻEJ. Rejestracja odbywa się także telefonicznie pod nr telefonu 14 68 53 800 Przy rejestracji ustalany jest dzień i przybliżona godzina wizyty.
 • Pacjenci niepełnoletni obowiązani zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub upoważnionego pełnoletniego opiekuna, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka.
 • Pacjenci obciążeni ogólnie, którzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarzy, winni posiadać dokładną informację dotyczącą leków, które przyjmują oraz dawek tych leków.
 • Przypadki nagłe - otrzymują pomoc niezwłocznie z pominięciem kolejki.
 • Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu rejestracji, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących i otrzymuje informację o terminie udzielenia świadczenia.
 • Pacjent otrzymuje na liście oczekujących kategorię pilny lub stabilny w zależności od stanu zdrowia i innych względów medycznych określonych przez lekarza.
 • Pacjent będący w planie leczenia, przypadku konieczności wizyty kontrolnej zostaje zapisany na kolejny termin wizyty kontrolnej związanej z cyklem leczenia.

Uwaga:

Zgodnie z art. 43 i 47 c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Kombatanci Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci (także osoby represjonowane), osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazówi chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

oraz
zgodnie z art. 49 ust.1 dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Brzesko, dnia 01.07.2014r.

Centrum Stomatologiczne

ul. Proszowska 4

32-700 Bochnia

tel. 14 611 10 27

e-mail: stomatologia@ojczyk.com

e-mail: recepcja.nzoz@interia.pl

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Plac Kupiecki 4

32-800 Brzesko

tel. 14 68 53 800

e-mail: stomatologia@ojczyk.com

e-mail: rejestracja.medyk@interia.pl